Rada Techniczna nr 116

W dniu 20.12.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 116, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano zakończono montaż oznakowania pionowego na drogach serwisowych. Na trasie głównej prowadzono prace porządkowe, rekultywacje terenów budowy oraz usuwanie usterek. Zakończono nasadzenia zieleni.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowe.
W robotach branżowych kontynuowano prace porządkowe przy kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-1 i RO-4-13-2. Prowadzono prace porządkowe związane z budową kanału technologicznego i oświetlenia drogowego. Zakończono montaż urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem.