Rada Techniczna nr 11

W dniu 25.08.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 11, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.