Rada Budowy nr 9

W dniu 15.02.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 9. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za styczeń 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.