Rada Budowy nr 33

W dniu 06.04.2023r. odbyła się Rada Budowy nr 33. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za marzec 2023r. oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.