Rada Budowy nr 32

W dniu 01.03.2023r. odbyła się Rada Budowy nr 32. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za luty 2023r. oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.