Rada Budowy nr 31

W dniu 02.02.2023r. odbyła się Rada Budowy nr 31. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za grudzień 2022r. i styczeń 2023r. oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.