Rada Budowy nr 28

W dniu 06.10.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 28. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za wrzesień 2022 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera.