Rada Budowy nr 18

W dniu 17.11.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 18.  Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za październik 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Dzień przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera.