Rada Budowy nr 17

W dniu 13.10.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 17.  Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za wrzesień 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera.