Rada Budowy nr 14

W dniu 14.07.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 14.  Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za czerwiec 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inżyniera.