Rada Budowy nr 11

W dniu 19.04.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 11. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za marzec 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.