Rada Budowy nr 4

W dniu 14.09.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 4. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za sierpień 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.