Rada Budowy nr 3

W dniu 10.08.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 3. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za lipiec 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.