Rada Budowy nr 2

W dniu 14.07.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 2. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za czerwiec 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.