Podwykonawcy – XI.2021

 

Lp. Nazwa podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy
(Nr NIP)
P = Podwykonawca
DP = Dalszy Podwykonawca
D = Dostawca
DP = Dalszy Dostawca
U = Usługodawca
DU = Dalszy Usługodawca
Zakres Umowy
1 Jota Group Sp. z o.o.
NIP: 741-192-20-64
U  najem biura budowy
2 PHU Lider Adam Kowalski
NIP: 741-000-33-90
D  artykuły spożywcze
3 P.H.U. Dikar Dariusz Kruszyński
NIP: 841-000-30-54
U  usługi saperskie
4 PHU „Papirus” Rafał Lubaszewski
NIP: 846-102-10-10
D  art. biurowe
5 Thyssenkrupp Materials Poland S.A
NIP: 956-162-75-86
D  dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowe
6 Trakt Sp. z o.o Sp.k.
NIP: 954-267-70-11
U  wykonanie prac projektowych
7 Pracowania Archeologiczna
i Archeobotaniczna
Arkadiusz Wiktor
NIP: 665-137-21-25
U  nadzór archeologiczny
8 PHUP CEZAR
Bogusława Zajkowska
NIP: 741-000-23-67
U  najem nieruchomości
9 FHU Patryk Wyżlic
NIP: 744-178-77-83
U  usługa sprzętowa z obsługą
10 Andrzej Kozaczyk Ko-Eco
NIP: 764-162-41-75
U  nadzór przyrodniczy
11 OLA International Sp. z o.o.
NIP: 118-002-05-93
D  AMDOR 10
12 Krzysztof Czeszkiewicz
NIP: 844-224-87-41
U  usługi transportowe
13 Ka-Ro Sp. z o.o.
NIP:524-275-54-08
U  pełna obsługa geodezyjna w pełnym zakresie
14 LAFARGE KRUSZYWA i BETONY
Sp. z o.o.
NIP: 521-041-18-06
D  wypełniacz dodany-mączka wapienna
15 Geoprojekt-Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i geologiczne s.c. Krzysztof Waliński Marcin Waliński, Tomasz Antczak
NIP: 778-015-46-55
U  opracowanie geologiczne
16 TELBUD
Stanisław Jan Jasiulewicz
739-191-06-19
P  przebudowa kolizji telekomunikacyjnych; budowa kanału technologicznego
17 FISZER Sp. z o.o.
NIP: 874-177-69-91
P  przebudowa kolizji wodociągowychh i kanalizacji sanitarnej
18 Zakład Geologiczny „GEOL”
NIP: 73-106-09-48
U  nadzór geotechniczny
19 Usługi Transportowe
KRZYSZTOF BOROWSKI
NIP: 741-108-02-40
U  usługi transportowe
20 Firma Transportowo-Handlowo-Produkcyjno-Usługowa
TADEUSZ OBIEDZIŃSKI
NIP: 741-185-24-93
U  usługi transportowe
21 Zakład Produkcyjno Usługowy Energetyki ENMOC Sp. z o.o.
NIP: 929-185-94-17
P  przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV
22 Centrum Dobrego Smaku S.C.
Ewa Grynkiewicz-Tarnowska
i Marcin Grynkiewicz
NIP: 741-213-54-92
U  usługi gastronomiczne
23 Kompnia Górnicza
NIP: 521-368-88-27
D  sprzedaż kruszywa
24 TOM-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE-ZIEMNE
Tomasz Józefowicz
NIP 744-160-54-92
U  wynajem koparko-ładowarki; wynajem samochodu 3-osiowego wraz z paliwem i operatorem
25 Firma Handlowo-Usługowa Zenon Biedrzycki
NIP: 526-100-31-87
D  sprzedaż piasku
26 P.U.H.EL PROFESJONAL
Mariusz Maszota
NIP: 588-159-96-13
P  roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu robót związanych z przebudową kolizji EN SN i nn
27 POLSKIE SKŁADY ARMATURY
Sp. z o.o.
NIP: 589-181-35-39
D  dostawa miejsce wbudowania rur PP SN10DN/ID 1000
28 RENOMEL
Marek Werner
NIP: 578-303-62-11
P  roboty melioracyjne
29 OLIWIA Sp. z o.o.
NIP: 845-198-33-22
P  roboty melioracyjne
30 TRANS-PAR So. z o.o.
NIP: 972-125-04-47
P  roboty ziemne
31 TRANS-PAR So. z o.o.
NIP: 972-125-04-47
U  usługi budowlane wykonywane przez pracowników robót drogowych
32 Auto-Komplex Honorata Tyburczy
NIP: 784-133-08-92
DP  roboty budowlano-montażowe
33 Auto-Komplex Honorata Tyburczy
NIP: 784-133-08-92
U  wynajem koparek
34 Auto-Transport Handel-Komis Andrzej Obara
NIP: 784-157-79-31
DP  roboty budowlano-montażowe
35 Auto-Transport Handel-Komis Andrzej Obara
NIP: 784-157-79-31
U  wynajem pojazdów wolnobieżnych
36 WAG-POL Łęczyca
NIP: 7751633577
U  najem wagi samochodowej
37 Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i technicznych
EL-TRONIC Sp. z o.o.
NIP 741-212-75-70
U  roboty elektryczne i techniczne
38 Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i technicznych
EL-TRONIC Sp. z o.o.
NIP 741-212-75-70
P – wykonanie zasilania zaplecza budowy (WS-1) wraz z montażem słupów oświetleniowych na placu budowy na obiektach inżynierskich WS-1 i WD-4,
– wykonanie zasilania elektroenergetycznego sN 15kV dla WMB w m. Morliny,
– wykonanie drenażu, studni drenarskich oraz przykanalików
39 LAFARGE CEMENT S.A.
NIP: 526-106-07-65
D  sprzedaż cementu
40 EKOBET Cementy
Sp. z o.o.
NIP: 527-259-64-00
D  dostawa spoiwa drogowego
41 WRONBUD
Łukasz Wrona
NIP: 664-211-39-38
P  wykonanie robót zbrojeniowo-ciesielskich oraz części wykończeniowych na obiektach
WD-2 i WD-4
42 Polyteam Sp. z o.o.
NIP: 899-244-62-68
D  dostawa rur do kanalizacji deszczowej
43 PPHU Spręcowo Włodzimierz Mańkowski, Krzysztof Mańkowski Spółka Jawna
NIP: 739-387-97-53
D  dostawa piasku
44 Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny, Adrianna Konczanin
NIP: 741-000-50-64
U  kompleksowa wycinka drzew i krzewów
45 Firma Handlowo Usługowa
Jan Biedrzycki
NIP: 757-139-86-72
D  transport materiałów sypkich
46 Firma Handlowo Usługowa
Jan Biedrzycki
NIP: 757-139-86-72
U  transport materiałów sypkich
47 Firma Handlowo Usługowa Marek Biedrzycki
NIP: 568-136-77-66
D  dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej
48 Firma Transportowa
Stanisław Biedrzycki
NIP: 757-138-49-48
D  dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej
49 Roboty Ziemne
Robert Łangowski
NIP: 744-167-01-47
U  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
50 UBPK Piotr Konopka
NIP: 718-194-02-06
P  wykonanie robót ziemnycg na obiektach WS-1; WD-2, PZDd-3, WD-4; WS-5, PZDd-6
51 Instal Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 669-252-82-80
P  wykonanie robót związanych z przebudową sieci gazowych na całym odcinku realizowanej inwestycji
52 GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 206-000-09-96
DP  kompleksowe wykonanie przełączenia hermetycznego gazociągu w technologii T>D
53 ViaCon Polska Sp. z o.o.
NIP: 697-171-09-77
D  dostawa konstrukcji przepustu
54 ViaCon Polska Sp. z o.o.
NIP: 697-171-09-77
P  kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej obiektów WS-1, WS-5 i PZDd-3 oraz dostarczeniu materiału i kompleksowy montaż konstrukcji stalowych dla obiektów WS-1, WS-5 i PZDd-3 (konstrukcje podatne z blach falistych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym) oraz dostawa geotkaniny
55 ITKK Sp. z o.o.
NIP: 739-381-58-65
P  wykonanie robót montażowych kanalizacji deszczowej
56 Rurex Sp. z o.o.
NIP: 534-101-34-95
D  dostawa wpustów drogowych
57 ATUT RENTAL Sp. z o.o.
NIP: 527-005-08-55
U  wynajem sprzętu drobnego
58 Ekotech Trade Sp. z o.o.
NIP: 952-212-04-00
D  dostawa popiołu lotnego
59 Alza Cargo Sp. z o.o.
NIP: 967-136-03-22
U  przewiezienie kruszywa składami całopociągowymi z kopalni Czarny Bór do stacji PKP Ostróda 
60 Energy Minerals S.C. Wojciech Tarabasz, Łukasz Kowalski
NIP: 663-185-43-64
U  usługa polegająca na rozładowaniu wagonów przy użyciu sprzętu tj. koparki przeładunkowej z podnoszoną kabiną i chwytakiem do materiałów
61 Zakład Robót Inżynieyjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. j.
NIP: 646-232-24-80
P  wykonanie zabezpieczenia wykopu WD-4 ściankami szczelnymi wraz z opracowaniem projektu technologicznego
62 Keller Sp. z o.o.
NIP: 524-120-00-22
P  opracowanie projektu wzmocnienia podłoża wraz z kompleksowym wykonaniem wzmocnienia podłoża kolumnami betonowo-żwirowymi na odcinku 1+140 do 1+330
63 INRECO-EMULSJA Sp. z o.o.
NIP: 764-208-14-46
P  roboty drogowe w zakresie skropienia warstw z kruszywa, podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej
64 ULMA Construccion Polska S.A.
NIP: 527-020-32-99
D  dzierżawa szalunków
65 ULMA Construccion Polska S.A.
NIP: 527-020-32-99
U  dzierżawa szalunków
66 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
NIP: 723-160-47-18
D  dostawa kruszywa
67 Mineral Polska Sp. z o.o.
NIP: 522-102-20-66
D  dostawa kruszywa
68 Freyssinet Polska Sp. z o.o.
NIP: 521-299-66-62
P  kompleksowe wykonanie obiektów mostowych WD-2; WD-4; PZDd-6; oraz wykonanie sprężania ustrojów nośnych WD-2 oraz WD-4
69 Freyssinet Polska Sp. z o.o.
NIP: 521-299-66-62
D  dostawa prefabrykatów muru oporowego
70 Mobil Serwis Sp. z o.o.
NIP: 125-164-64-50
U  wynajem sprzętu drobnego, usługa serwisowa
71 DuoRS Sp. z o.o.
NIP: 583-315-88-68
P  kompleksowe wykonanie robót związanych z budową systemu zarządzania ruchem
72 Natura Line Sp. z o.o.
NIP: 845-198-09-73
P  roboty montażowe przepustów z blachy falistej wraz z odwodnieniem wykopu
73 Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.
NIP: 959-189-02-07
U  monitoring placu budowy
74 P.H.U. Alsybet Sp. z o.o.
NIP: 877-000-18-15
D  dostawa materiałów sanitarnych
75 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRALBET Sp. z o.o.
NIP: 571-000-27-78
D  dostawa belek mostowych T21 sprężonych
76 CEMEX POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 951-14-96-432
D  dostawa betonu
77 GRILTEX SP. Z O.O.
NIP: 777-219-48-58
D  dostawa geowłókniny
78 GRILTEX SP. Z O.O.
NIP: 777-219-48-58
P  wykonanie parasola przeciwwodnego
79 B2 Sp. z o.o.
NIP: 701-025-69-57
P  kompleksowe wykonanie dylatacji obiektów mostowych
80 Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Józefowicz Janusz
NIP: 744-110-05-79
U  transport materiałów sypkich
81 INGEO Sp. z o.o.
NIP: 586-216-40-96
U  badania geologiczne
82 TOMBET Piotr Saczuk
NIP: 739–223-01-92
D  dostawa płyt drogowych
83 Renbud Grzegorz Renis
NIP: 532-168-70-55
U  transport materiałów sypkich
84 ABIES Kuczyńscy Spółka Cywilna
NIP: 719-138-75-73
P  kompleksowe wykonanie zieleni drogowej oraz pielęgnacja przez okres 3 lat-drzew
85 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAŚ Stanisław Gumiński
NIP: 877-106-65-44
U  transport materiałów sypkich
86 Ecol-Unicon Sp. z o.o.
NIP: 584-13-83-568
D  dostawa osadników poziomych
87 Rowibud Sp. z o.o.
NIP: 631-230-96-67
D  dostawa materiałów wyposażenia obiektów mostowych
88 Damian Nowak PHU NOWBUD
NIP: 657-271-77-88
P  wykonanie robót ciesielsko-zbrojarskich na obiektach WS-1; PZDd-3; WS-5; PZDd-6
89 HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC Sp.k.
NIP:583-307-68-28
D  dostawa wpustów ściekowych i włazów żeliwno-betonowych oraz siatki poliestrowej
90 SKLEJKA-EKO S.A.
NIP: 622-000-53-91
D  dostawa sklejki szalunkowej
91 DARKOP Justyna Kargol
NIP: 593-237-00-86
P  kompleksowe wykonanie robót związanych z budową zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych
92 Luiza Baran HYDROMOST
NIP: 812-129-88-24
P  wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża poprzez śrutowanie, ułożenie preparatu gruntującego, obróbki sączków i wpustów na obiektach
93 Hydrotec Ang Sp. z o.o.
NIP: 113-286-53-64
P  wykonanie nawierzchni kap chodnikowych i gzymsów oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych
94 STAL-BUD sp. z o.o.
NIP: 584-224-70-77
P  roboty budowlane polegające na prefabrykacji, dostawie i montażu balustrad aluminiowych
95 Elkama sp. z o.o.
NIP: 588-246-09-52
P  wykonanie z materiałami oświetlenia drogowego i zasilania obiektów
96 Alpida Sp. z o.o.
NIP: 521-356-01-97
D  dostawa krawężników kamiennych mostowych
97 AIDA Sp. z o.o.
NIP: 542-030-34-77
D  dostawa cementu
98 FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA I USŁUGI KOPARKĄ Roman Józefowicz
NIP: 744-100-12-45
U  wynajem koparki kołowej z paliwem i operatorem
99 Buczkowscy Beton Sp. z o.o.
NIP: 744-182-13-10
D  dostawa betonu
100 Hydro-Partner sp. z o.o.
NIP: 697-206-73-31
D  dostawa elementów instalacji wod-kan
101 Frezdrog Kazimierz Gaweł Barbara Gaweł Sp. j.
NIP: 739-306-94-16
U  wykonanie stabilizacji oraz profilowanie mieszanki kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem
102 Trzuskawica Spółka Akcyjna
NIP: 657-038-67-32
D  dostawa wapna do stabilizacji gruntów
103 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ak Trans Sp. z o.o.
NIP: 562-105-37-68
DU  usługa przewozu wapna palonego do stabilizacji gruntu
104 URAN PLUS Sp. z o.o.
NIP: 967-135-76-56
DU  usługa przewozu wapna palonego do stabilizacji gruntu
105 Aqua Instal P. Mazurek, K. Oleszkiewicz Sp.j
NIP: 744-180-98-46
D  dostawa armatury kanalizacji deszczowej
106 CORN-MAX Usługi Komunalne Monika Sokal
NIP: 739-372-73-68
U  wynajem koparki kołowej
107 Budownictwo-W Sp. z o.o., sp. k.
NIP: 584-271-58-31
D  dostawa geowłókniny i geomembrany do zbiorników retencyjnych
108 BETON SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 788-199-37-36
U  realizacja usług wytwórni stacjonarnej KMA
109 Ankra Sp. z.o.o
NIP: 945-215-72-36
D  dostawa desek prefabrykowanych gzymsowych z polimerobetonu
110 Tarcopol Sp z.o.o
NIP: 664-000-01-30
P  wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
111 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.
NIP: 701-003-87-00
P  dostawa i montaż barier ochronnych
112 CBS Katarzyna Konopka
NIP: 718-204-80-73
U  wykonanie platform roboczych pod palowaniem WS-1 i PZDz-6 oraz umocnienie nasypu geosiatką
113 As-Trans Andrzej Sajewski
NIP: 741-115-71-61
U  wynajem samochodu 4-osiowego wraz
z paliwem i operatorem
114 DWD System Sp. z o.o.
NIP: 584-260-99-45
P  dostawa i montaż systemu odwodnienia rur i kształtek
115 Kirtio Transport i Roboty Ziemne
NIP: 739-329-99-84
U  transport materiałów sypkich
116 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „PROWERK” Sp. z o.o.
NIP: 676-007-62-42
P  dostawa i montaż barier ochronnych
117 PGP BAZALT SA – Kopalnia Wilków
NIP: 694-161-32-41
D  dostawa kruszywa drobnego i grubego
118 Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET”
Henryk Kogut
NIP: 653-000-08-50
D  dostawa i transport stopnia skarpowego
119 ALGECO POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 584-229-46-60
U  wynajem kontenerów
120 P.H.U Ormat Mariusz Krassowski
NIP: 739-316-13-69
U  kompletne wykonanie kanałów hydrotechnicznych
121 PHU Marpol Mariusz Urbański
NIP: 833-127-29-95
U  wynajem ładowarki kołowej
122 Kawex Artur Wieczorek
NIP: 713-244-71-44
P  wykonanie robót brukarskich
123 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH
Sp. z o.o.
NIP: 771-225-92-64
P  roboty budowlane polegające na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego
124 Drial Wynajem Sp. z o.o.
NIP: 835-160-52-76
U  transport i wynajem sprzętu drobnego
125 Wonat Sp. z o.o.
NIP: 628-226-00-79
P  wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych z posadowieniem na obiektach PZDd-3 oraz PZDd-6
126 WEKTA TRANSPORT I USŁUGI CHOIŃSKI, CHOIŃSKI, CHEŁSTOWSKI SPÓŁKA JAWNA
NIP: 739-010-19-06
U  transport materiałów budowlanych
127 FBSerwis S.A.
NIP: 527-267-60-62
P  kompleksowe wykonanie ogrodzenia z siatki na całym odcinku realizowanej Inwestycji
128 KOLANKO Spółka z o.o.
spółka komandytowa
NIP: 589-188-30-08
D  dostawa armatury kanalizacyjnej
129 POLBRUK S.A.
NIP: 584-025-35-91
D  dostawa elementów brukarskich
130 Regnars Sp. z o.o.
NIP: 973-102-12-86
D  dostawa mieszanki / kliniec
131 Grasen Sp. z o.o.
NIP: 545-181-79-12
P  wykonanie humusowania skarp oraz terenów płaskich
132 TRANS PAR Stanisław Tyburczy
NIP: 784-141-17-45
U  wynajem sprzętu budowlanego
133 Transport Usługowy Wioletta Burczyńska
NIP : 743-101-38-44
U  wynajem samochodów 4-osiowych
134 GEOXX Sp. z o.o.
NIP : 739-378-24-04
U  obsługa geotechniczna
135 Setone Radosław Konstanty
NIP: 721-114-60-69
D  oznakowanie drogi, urządzenia BRD
136 Setone Radosław Konstanty
NIP: 721-114-60-69
U  dostawa słupków
137 Usługi GODLEWSKI Danuta Godlewska
NIP: 741-101-90-74
U  wynajem sprzętu budowlanego
138 Transport Usługowy Deluga Justyna
NIP: 739-355-81-73
U  wynajem samochodu 4-osiowego
139 Agnieszka Jędrzejak
USŁUGI ZIEMNE
NIP: 744-156-80-64
U  usługi sprzętowe
140 Geo-Instruments
Polska Sp. z o.o.
NIP: 656-231-29-95
U  usługa monitoringu infrastruktury
141 FHU „RC-TRANS” Cezary Rydzewski
NIP: 739-192-25-97
U  transport materiałów sypkich
142 Usługi Transportowe
Cegiełka Beata
NIP: 571-112-61-96
U  wynajem samochodów 4-osiowych
143 Jar-Pol Olszewski Jarosław
NIP: 723-000-55-88
U  umowa o usługi sprzętowe
144 GIERA Znaki Drogowe Sp.j.
NIP: 739-346-11-89
P  kompleksowe wykonanie oznakowania pionowego dróg na terenie Inwestycji
145 Wibro Marek Gliński
NIP: 844-176-66-46
U  obsługa operatorska sprzętu budowlanego
146 UCL Małgorzata Meller
NIP: 554-106-14-87
U  transport materiałów sypkich
147 IMPEKSTIR OPERATIONS S.A.
NIP: 968-096-08-89
D  dostawa materiałów – krawężniki i kostki kamienne
148 Black Moon Sp. z o.o.
NIP: 739-395-39-75
U  wykonanie studni drenarskich, drenażu i przykanalików
149 Black Moon Sp. z o.o.
NIP: 739-395-39-75
P  wykonanie studni drenarskich, drenażu i przykanalików
150 CONFIRME Sp. z o.o.
NIP: 627-001-27-20
D  dostawa stali zbrojeniowej
151 Roboty Ziemne
Renata Łangowska
NIP: 744-101-33-37
U  wynajem samochodów 3-osiowych
152 JADAR Sp. z o.o.
NIP: 796-286-54-16
D  dostawa płyt MEBA
153 USŁUGI TRANSPORTOWE
Mateusz Pełkowski
NIP: 743-191-11-87
U  transport materiałów sypkich
154 STOK-POL Spółka z o.o.
NIP: 701-057-69-23
U  usługi transportowe
155 TADEX-POL
Park Technologiczny Sp. z o.o.
NIP: 734-353-06-81
U  usługi drobne na kontrakcie nie stanowiące usług budowlanych
156 MAZUR-MEBEL Marcin Perczyński
NIP: 744-149-06-75
U  wynajem koparki gąsiennicowej
157 ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE
Spółka z o.o.
NIP: 754-100-90-68
D  dostawa kruszywa grubego
158 USŁUGI DROGOWO-BUDOWLANE AS-DROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 739-394-84-83
U  dzierżawa sprzętu
159 Lotos Asfalt Sp. z o.o.
NIP: 583-285-03-90
D  dostawa asfaltu
160 Robex Krystyna Jażdżyk
NIP: 971-023-41-37
DP  roboty budowlane polegające na montażu lub demontażu barier ochronnych

 

Serwis dla podwykonawców

Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.