Podwykonawcy – XI.2021

 

Lp. Nazwa podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy
(Nr NIP)
P = Podwykonawca
DP = Dalszy Podwykonawca
D = Dostawca
DP = Dalszy Dostawca
U = Usługodawca
DU = Dalszy Usługodawca
Zakres Umowy
1 Jota Group Sp. z o.o.
NIP: 741-192-20-64
U  najem biura budowy
2 PHU Lider Adam Kowalski
NIP: 741-000-33-90
U  artykuły spożywcze
3 P.H.U. Dikar Dariusz Kruszyński
NIP: 841-000-30-54
U  usługi saperskie
4 PHU „Papirus” Rafał Lubaszewski
NIP: 846-102-10-10
U  art. Biurowe
5 Thyssenkrupp Materials Poland S.A
NIP: 956-162-75-86
D  dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowe
6 Trakt Sp. z o.o Sp.k.
NIP: 954-267-70-11
U  wykonanie prac projektowych
7 Pracowania Archeologiczna
i Archeobotaniczna
Arkadiusz Wiktor
NIP: 665-137-21-25
U  nadzór archeologiczny
8 PHUP CEZAR
Bogusława Zajkowska
NIP: 741-000-23-67
U  najem nieruchomości
9 FHU Patryk Wyżlic
NIP: 744-178-77-83
U  usługa sprzętowa z obsługą
10 Andrzej Kozaczyk Ko-Eco
NIP: 764-162-41-75
U  nadzór przyrodniczy
11 OLA International Sp. z o.o.
NIP: 118-002-05-93
D  AMDOR 10
12 Krzysztof Czeszkiewicz
NIP: 844-224-87-41
U  usługi transportowe
13 Ka-Ro Sp. z o.o.
NIP:524-275-54-08
U  pełna obsługa geodezyjna w pełnym zakresie
14 LAFARGE KRUSZYWA i BETONY
Sp. z o.o.
NIP: 521-041-18-06
D  wypełniacz dodany-mączka wapienna
15 Geoprojekt-Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i geologiczne s.c. Krzysztof Waliński Marcin Waliński, Tomasz Antczak
NIP: 778-015-46-55
U  opracowanie geologiczne
16 TELBUD
Stanisław Jan Jasiulewicz
739-191-06-19
P  przebudowa kolizji telekomunikacyjnych; budowa kanału technologicznego
17 FISZER Sp. z o.o.
NIP: 874-177-69-91
P  przebudowa kolizji wodociągowychh i kanalizacji sanitarnej
18 Zakład Geologiczny „GEOL”
NIP: 73-106-09-48
U  nadzór geotechniczny
19 Usługi Transportowe
KRZYSZTOF BOROWSKI
NIP: 741-108-02-40
U  usługi transportowe
20 Firma Transportowo-Handlowo-Produkcyjno-Usługowa
TADEUSZ OBIEDZIŃSKI
NIP: 741-185-24-93
U  usługi transportowe
21 Zakład Produkcyjno Usługowy Energetyki ENMOC Sp. z o.o.
NIP: 929-185-94-17
P  przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV
22 Centrum Dobrego Smaku S.C.
Ewa Grynkiewicz-Tarnowska
i Marcin Grynkiewicz
U  usługi gastronomiczne
23 Kompnia Górnicza
NIP: 521-368-88-27
D  sprzedaż kruszywa
24 TOM-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE-ZIEMNE
Tomasz Józefowicz
NIP 744-160-54-92
U  wynajem koparko-ładowarki; wynajem samochodu 3-osiowego wraz z paliwem i operatorem
25 Firma Handlowo-Usługowa Zenon Biedrzycki
NIP: 526-100-31-87
D  sprzedaż piasku
26 P.U.H.EL PROFESJONAL
Mariusz Maszota
NIP: 588-159-96-13
P  roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu robót związanych z przebudową kolizji EN SN i nn
27 POLSKIE SKŁADY ARMATURY
Sp. z o.o.
NIP: 589-181-35-39
D  dostawa miejsce wbudowania rur PP SN10DN/ID 1000
28 RENOMEL
Marek Werner
NIP: 578-303-62-11
P  roboty melioracyjne
29 OLIWIA Sp. z o.o.
NIP: 845-198-33-22
P  roboty melioracyjne
30 TRANS-PAR So. z o.o.
NIP: 972-125-04-47
P  roboty ziemne
30 Auto-Komplex Honorata Tyburczy
NIP: 784-133-08-92
DP  roboty budowlano-montażowe
30 Auto-Transport Handel-KomisAndrzej Obara
NIP: 784-157-79-31
DP  roboty budowlano-montażowe
31 WAG-POL Łęczyca
NIP: 7751633577
U  najem wagi samochodowej
32 Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i technicznych
EL-TRONIC Sp. z o.o.
NIP 741-212-75-70
U  roboty elektryczne i techniczne
33 LAFARGE CEMENT S.A.
NIP: 526-106-07-65
D  sprzedaż cementu
34 EKOBET Cementy
Sp. z o.o.
NIP: 527-259-64-00
D  dostawa spoiwa drogowego
35 WRONBUD
Łukasz Wrona
NIP: 664-211-39-38
P  wykonanie robót zbrojeniowo-ciesielskich oraz części wykończeniowych na obiektach
WD-2 i WD-4
36 Polyteam Sp. z o.o.
NIP: 899-244-62-68
D  dostawa rur do kanalizacji deszczowej
37 PPHU Spręcowo Włodzimierz Mańkowski, Krzysztof Mańkowski Spółka Jawna
NIP: 739-387-97-53
D  dostawa piasku
38 Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny, Adrianna Konczanin
NIP: 741-000-50-64
U  kompleksowa wycinka drzew i krzewów
39 Firma Handlowo Usługowa
Jan Biedrzycki
NIP: 757-139-86-72
D  transport materiałów sypkich
40 Firma Handlowo Usługowa Marek Biedrzycki
NIP: 568-136-77-66
D  dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej
41 Firma Transportowa
Stanisław Biedrzycki
NIP: 757-138-49-48
D  dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej
42 Roboty Ziemne
Robert Łangowski
NIP: 744-167-01-47
U  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
43 UBPK Piotr Konopka
NIP: 718-194-02-06
P  wykonanie robót ziemnycg na obiektach WS-1; WD-2, PZDd-3, WD-4; WS-5, PZDd-6
44 Instal Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 669-252-82-80
P  wykonanie robót związanych z przebudową sieci gazowych na całym odcinku realizowanej inwestycji
45 ViaCon Polska Sp. z o.o. D  dostawa konstrukcji przepustu
46 ITKK Sp. z o.o.
NIP: 739-381-58-65
P  wykonanie robót montażowych kanalizacji deszczowej
47 Rurex Sp. z o.o.
NIP: 534-101-34-95
D  dostawa wpustów drogowych
48 ATUT RENTAL Sp. z o.o.
NIP: 527-005-08-55
U  wynajem sprzętu drobnego
49 Ekotech Trade Sp. z o.o.
NIP: 952-212-04-00
D  dostawa popiołu lotnego
50 Alza Cargo Sp. z o.o.
NIP: 967-136-03-22
U  przewiezienie kruszywa składami całopociągowymi z kopalni Czarny Bór do stacji PKP Ostróda 
51 Energy Minerals S.C. Wojciech Tarabasz, Łukasz Kowalski
NIP: 663-185-43-64
U  usługa polegająca na rozładowaniu wagonów przy użyciu sprzętu tj. koparki przeładunkowej z podnoszoną kabiną i chwytakiem do materiałów
52 Zakład Robót Inżynieyjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. j.
NIP: 646-232-24-80
P  wykonanie zabezpieczenia wykopu WD-4 ściankami szczelnymi wraz z opracowaniem projektu technologicznego
53 Keller Sp. z o.o.
NIP: 524-120-00-22
P  opracowanie projektu wzmocnienia podłoża wraz z kompleksowym wykonaniem wzmocnienia podłoża kolumnami betonowo-żwirowymi na odcinku 1+140 do 1+330
54 INRECO-EMULSJA Sp. z o.o.
NIP: 764-208-14-46
P  roboty drogowe w zakresie skropienia warstw z kruszywa, podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej
55 ULMA Construccion Polska S.A.
NIP: 527-020-32-99
D  dzierżawa szalunków
56 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
NIP: 723-160-47-18
D  dostawa kruszywa
57 Mineral Polska Sp. z o.o.
NIP: 522-102-20-66
D  dostawa kruszywa
58 Freyssinet Polska Sp. z o.o.
NIP: 521-299-66-62
P  kompleksowe wykonanie obiektów mostowych WD-2; WD-4; PZDd-6; oraz wykonanie sprężania ustrojów nośnych WD-2 oraz WD-4
59 Mobil Serwis Sp. z o.o.
NIP: 125-164-64-50
U  wynajem sprzętu drobnego, usługa serwisowa
60 DuoRS Sp. z o.o.
NIP: 583-315-88-68
P  kompleksowe wykonanie robót związanych z budową systemu zarządzania ruchem
61 Natura Line Sp. z o.o.
NIP: 845-198-09-73
P  roboty montażowe przepustów z blachy falistej wraz z odwodnieniem wykopu
62 Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.
NIP: 959-189-02-07
U  monitoring placu budowy
63 P.H.U. Alsybet Sp. z o.o.
NIP: 877-000-18-15
D  dostawa materiałów sanitarnych
64 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRALBET Sp. z o.o.
NIP: 571-000-27-78
D  dostawa belek mostowych T21 sprężonych
65 CEMEX POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 951-14-96-432
D  dostawa betonu
66 GRILTEX SP. Z O.O.
NIP: 777-219-48-58
D  dostawa geowłókniny
67 B2 Sp. z o.o.
NIP: 701-025-69-57
P  kompleksowe wykonanie dylatacji obiektów mostowych
68 Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Józefowicz Janusz
NIP: 744-110-05-79
U  transport materiałów sypkich
69 INGEO Sp. z o.o.
NIP: 586-216-40-96
U  badania geologiczne
70 TOMBET Piotr Saczuk
NIP: 739–223-01-92
D  dostawa płyt drogowych
71 Renbud Grzegorz Renis
NIP: 532-168-70-55
U  transport materiałów sypkich
72 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAŚ Stanisław Gumiński
NIP: 877-106-65-44
U  transport materiałów sypkich
73 Ecol-Unicon Sp. z o.o.
NIP: 584-13-83-568
D  dostawa osadników poziomych
74 Rowibud Sp. z o.o.
NIP: 631-230-96-67
D  dostawa materiałów wyposażenia obiektów mostowych
75 Damian Nowak PHU NOWBUD
NIP: 657-271-77-88
P  wykonanie robót ciesielsko-zbrojarskich na obiektach WS-1; PZDd-3; WS-5; PZDd-6
76 HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC Sp.k.
NIP:583-307-68-28
D  dostawa wpustów ściekowych i włazów żeliwno-betonowych oraz siatki poliestrowej
77 SKLEJKA-EKO S.A.
NIP: 622-000-53-91
D  dostawa sklejki szalunkowej
78 DARKOP Justyna Kargol
NIP: 593-237-00-86
P  kompleksowe wykonanie robót związanych z budową zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych
79 Luiza Baran HYDROMOST
NIP: 812-129-88-24
P  wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża poprzez śrutowanie, ułożenie preparatu gruntującego, obróbki sączków i wpustów na obiektach
80 Hydrotec Ang Sp. z o.o.
NIP: 113-286-53-64
P  wykonanie nawierzchni kap chodnikowych i gzymsów oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych
81 STAL-BUD sp. z o.o.
NIP: 584-224-70-77
P  roboty budowlane polegające na prefabrykacji, dostawie i montażu balustrad aluminiowych
82 Elkama sp. z o.o.
NIP: 588-246-09-52
P  wykonanie z materiałami oświetlenia drogowego i zasilania obiektów
83 Alpida Sp. z o.o.
NIP: 521-356-01-97
D  dostawa krawężników kamiennych mostowych
84 AIDA Sp. z o.o.
NIP: 542-030-34-77
D  dostawa cementu
85 FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA I USŁUGI KOPARKĄ Roman Józefowicz
NIP: 744-100-12-45
U  wynajem koparki kołowej z paliwem i operatorem
86 Buczkowscy Beton Sp. z o.o.
NIP: 744-182-13-10
D  dostawa betonu
87 Hydro-Partner sp. z o.o.
NIP: 697-206-73-31
D  dostawa elementów instalacji wod-kan
88 Frezdrog Kazimierz Gaweł Barbara Gaweł Sp. j.
NIP: 739-306-94-16
U  wykonanie stabilizacji oraz profilowanie mieszanki kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem
89 Trzuskawica Spółka Akcyjna
NIP: 657-038-67-32
D  dostawa wapna do stabilizacji gruntów
90 Aqua Instal P. Mazurek, K. Oleszkiewicz Sp.j
NIP: 744-180-98-46
D  dostawa armatury kanalizacji deszczowej
91 CORN-MAX Usługi Komunalne Monika Sokal
NIP: 739-372-73-68
U  wynajem koparki kołowej
92 Budownictwo-W Sp. z o.o., sp. k.
NIP: 584-271-58-31
D  dostawa geowłókniny i geomembrany do zbiorników retencyjnych
93 BETON SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 788-199-37-36
U  realizacja usług wytwórni stacjonarnej KMA
94 Ankra Sp. z.o.o
NIP: 945-215-72-36
D  dostawa desek prefabrykowanych gzymsowych z polimerobetonu
95 Tarcopol Sp z.o.o
NIP: 664-000-01-30
P  wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
96 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.
NIP: 701-003-87-00
P  dostawa i montaż barier ochronnych
97 CBS Katarzyna Konopka
NIP: 718-204-80-73
U  wykonanie platform roboczych pod palowaniem WS-1 i PZDz-6 oraz umocnienie nasypu geosiatką
98 As-Trans Andrzej Sajewski
NIP: 741-115-71-61
U  wynajem samochodu 4-osiowego wraz
z paliwem i operatorem
99 DWD System Sp. z o.o.
NIP: 584-260-99-45
P  dostawa i montaż systemu odwodnienia rur i kształtek
100 Kirtio Transport i Roboty Ziemne
NIP: 739-329-99-84
U  transport materiałów sypkich
101 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „PROWERK” Sp. z o.o.
NIP: 676-007-62-42
P  dostawa i montaż barier ochronnych
102 PGP BAZALT SA – Kopalnia Wilków
NIP: 694-161-32-41
D  dostawa kruszywa drobnego i grubego
103 Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET”
Henryk Kogut
NIP: 653-000-08-50
D  dostawa i transport stopnia skarpowego
104 ALGECO POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 584-229-46-60
U  wynajem kontenerów
105 P.H.U Ormat Mariusz Krassowski
NIP: 739-316-13-69
U  kompletne wykonanie kanałów hydrotechnicznych
106 PHU Marpol Mariusz Urbański
NIP: 833-127-29-95
U  wynajem ładowarki kołowej
107 Kawex Artur Wieczorek
NIP: 713-244-71-44
P  wykonanie robót brukarskich
108 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH
Sp. z o.o.
NIP: 771-225-92-64
P  roboty budowlane polegające na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego
109 Drial Wynajem Sp. z o.o.
NIP: 835-160-52-76
U  transport i wynajem sprzętu drobnego
110 Wonat Sp. z o.o.
NIP: 628-226-00-79
P  wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych z posadowieniem na obiektach PZDd-3 oraz PZDd-6
111 WEKTA TRANSPORT I USŁUGI CHOIŃSKI, CHOIŃSKI, CHEŁSTOWSKI SPÓŁKA JAWNA
NIP: 739-010-19-06
U  transport materiałów budowlanych
112 FBSerwis S.A.
NIP: 527-267-60-62
P  kompleksowe wykonanie ogrodzenia z siatki na całym odcinku realizowanej Inwestycji
113 KOLANKO Spółka z o.o.
spółka komandytowa
NIP: 589-188-30-08
D  dostawa armatury kanalizacyjnej
114 POLBRUK S.A.
NIP: 584-025-35-91
D  dostawa elementów brukarskich
115 Regnars Sp. z o.o.
NIP: 973-102-12-86
D  dostawa mieszanki / kliniec
116 Grasen Sp. z o.o.
NIP: 545-181-79-12
P  wykonanie humusowania skarp oraz terenów płaskich
117 TRANS PAR Stanisław Tyburczy
NIP: 784-141-17-45
U  wynajem sprzętu budowlanego
118 Transport Usługowy Wioletta Burczyńska
NIP : 743-101-38-44
U  wynajem samochodów 4-osiowych
119 GEOXX Sp. z o.o.
NIP : 739-378-24-04
U  obsługa geotechniczna
120 Setone Radosław Konstanty
NIP: 721-114-60-69
D  oznakowanie drogi, urządzenia BRD
121 Usługi GODLEWSKI Danuta Godlewska
NIP: 741-101-90-74
U  wynajem sprzętu budowlanego
122 Transport Usługowy Deluga Justyna
NIP: 739-355-81-73
U  wynajem samochodu 4-osiowego
123 Agnieszka Jędrzejak
USŁUGI ZIEMNE
NIP: 744-156-80-64
U  usługi sprzętowe
124 Geo-Instruments
Polska Sp. z o.o.
NIP: 656-231-29-95
U  usługa monitoringu infrastruktury
125 FHU „RC-TRANS” Cezary Rydzewski
NIP: 739-192-25-97
U  transport materiałów sypkich
126 Usługi Transportowe
Cegiełka Beata
NIP: 571-112-61-96
U  wynajem samochodów 4-osiowych
127 Jar-Pol Olszewski Jarosław
NIP: 723-000-55-88
U  umowa o usługi sprzętowe
128 GIERA Znaki Drogowe Sp.j.
NIP: 739-346-11-89
P  kompleksowe wykonanie oznakowania pionowego dróg na terenie Inwestycji
129 Wibro Marek Gliński
NIP: 844-176-66-46
U  obsługa operatorska sprzętu budowlanego
130 UCL Małgorzata Meller
NIP: 554-106-14-87
U  transport materiałów sypkich
131 IMPEKSTIR OPERATIONS S.A.
NIP: 968-096-08-89
D  dostawa materiałów – krawężniki i kostki kamienne
132 Black Moon Sp. z o.o.
NIP: 739-395-39-75
P  wykonanie studni drenarskich, drenażu i przykanalików
133 CONFIRME Sp. z o.o.
NIP: 627-001-27-20
D  dostawa stali zbrojeniowej
134 Roboty Ziemne
Renata Łangowska
NIP: 744-101-33-37
U  wynajem samochodów 3-osiowych
135 JADAR Sp. z o.o.
NIP: 796-286-54-16
D  dostawa płyt MEBA
136 USŁUGI TRANSPORTOWE
Mateusz Pełkowski
NIP: 743-191-11-87
U  transport materiałów sypkich
137 STOK-POL Spółka z o.o.
NIP: 701-057-69-23
U  usługi transportowe
138 TADEX-POL
Park Technologiczny Sp. z o.o.
NIP: 734-353-06-81
U  usługi drobne na kontrakcie nie stanowiące usług budowlanych
139 MAZUR-MEBEL Marcin Perczyński
NIP: 744-149-06-75
U  wynajem koparki gąsiennicowej
140 ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE
Spółka z o.o.
NIP: 754-100-90-68
D  dostawa kruszywa grubego
141 USŁUGI DROGOWO-BUDOWLANE AS-DROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 739-394-84-83
U  dzierżawa sprzętu
142 Lotos Asfalt Sp. z o.o.
NIP: 583-285-03-90
D  dostawa asfaltu
143 Robex Krystyna Jażdżyk
NIP: 971-023-41-37
DP  roboty budowlane polegające na montażu lub demontażu barier ochronnych

 

Serwis dla podwykonawców

Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.