Podwykonawcy – V.2021

 

Lp. Nazwa podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy
(Nr NIP)
P = Podwykonawca
DP = Dalszy Podwykonawca
D = Dostawca
DP = Dalszy Dostawca
U = Usługodawca
DU = Dalszy Usługodawca
Zakres Umowy
1 Jota Group Sp. z o.o.
NIP: 741-192-20-64
U  najem biura budowy
2 PHU Lider Adam Kowalski
NIP: 741-000-33-90
U  artykuły spożywcze
3 P.H.U. Dikar Dariusz Kruszyński
NIP: 841-000-30-54
U  usługi saperskie
4 PHU „Papirus” Rafał Lubaszewski
NIP: 846-102-10-10
U  art. Biurowe
5 Thyssenkrupp Materials Poland S.A
NIP: 956-162-75-86
D  dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowe
6 Trakt Sp. z o.o Sp.k.
NIP: 954-267-70-11
U  wykonanie prac projektowych
7 Pracowania Archeologiczna
i Archeobotaniczna
Arkadiusz Wiktor
NIP: 665-137-21-25
U  nadzór archeologiczny
8 PHUP CEZAR
Bogusława Zajkowska
NIP: 741-000-23-67
U  najem nieruchomości
9 FHU Patryk Wyżlic
NIP: 744-178-77-83
U  usługa sprzętowa z obsługą
10 Andrzej Kozaczyk Ko-Eco
NIP: 764-162-41-75
U  nadzór przyrodniczy
11 OLA International Sp. z o.o.
NIP: 118-002-05-93
D  AMDOR 10
12 Krzysztof Czeszkiewicz
NIP: 844-224-87-41
U  usługi transportowe
13 Ka-Ro Sp. z o.o.
NIP:524-275-54-08
U  pełna obsługa geodezyjna w pełnym zakresie
14 LAFARGE KRUSZYWA i BETONY
Sp. z o.o.
NIP: 521-041-18-06
D  wypełniacz dodany-mączka wapienna
15 Geoprojekt-Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i geologiczne s.c. Krzysztof Waliński Marcin Waliński, Tomasz Antczak
NIP: 778-015-46-55
U  opracowanie geologiczne
16 TELBUD
Stanisław Jan Jasiulewicz
739-191-06-19
P  przebudowa kolizji telekomunikacyjnych; budowa kanału technologicznego
17 FISZER Sp. z o.o.
NIP: 874-177-69-91
P  przebudowa kolizji wodociągowychh i kanalizacji sanitarnej
18 Zakład Geologiczny „GEOL”
NIP: 73-106-09-48
U  nadzór geotechniczny
19 Usługi Transportowe
KRZYSZTOF BOROWSKI
NIP: 741-108-02-40
U  usługi transportowe
20 Firma Transportowo-Handlowo-Produkcyjno-Usługowa
TADEUSZ OBIEDZIŃSKI
NIP: 741-185-24-93
U  usługi transportowe
21 Zakład Produkcyjno Usługowy Energetyki ENMOC Sp. z o.o.
NIP: 929-185-94-17
P  przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV
22 Centrum Dobrego Smaku S.C.
Ewa Grynkiewicz-Tarnowska
i Marcin Grynkiewicz
U  usługi gastronomiczne
23 Kompnia Górnicza
NIP: 521-368-88-27
D  sprzedaż kruszywa
24 TOM-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE-ZIEMNE
Tomasz Józefowicz
NIP 744-160-54-92
U  wynajem koparko-ładowarki; wynajem samochodu 3-osiowego wraz z paliwem i operatorem
25 Firma Handlowo-Usługowa Zenon Biedrzycki
NIP: 526-100-31-87
D  sprzedaż piasku
26 P.U.H.EL PROFESJONAL
Mariusz Maszota
NIP: 588-159-96-13
P  roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu robót związanych z przebudową kolizji EN SN i nn
27 POLSKIE SKŁADY ARMATURY
Sp. z o.o.
NIP: 589-181-35-39
D  dostawa miejsce wbudowania rur PP SN10DN/ID 1000
28 RENOMEL
Marek Werner
NIP: 578-303-62-11
P  roboty melioracyjne
29 OLIWIA Sp. z o.o.
NIP: 845-198-33-22
P  roboty melioracyjne
30 TRANS-PAR So. z o.o.
NIP: 972-125-04-47
P  roboty ziemne
30 Auto-Komplex Honorata Tyburczy
NIP: 784-133-08-92
DP  roboty budowlano-montażowe
30 Auto-Transport Handel-KomisAndrzej Obara
NIP: 784-157-79-31
DP  roboty budowlano-montażowe
31 WAG-POL Łęczyca
NIP: 7751633577
U  najem wagi samochodowej
32 Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i technicznych
EL-TRONIC Sp. z o.o.
NIP 741-212-75-70
U  roboty elektryczne i techniczne
33 LAFARGE CEMENT S.A.
NIP: 526-106-07-65
D  sprzedaż cementu
34 EKOBET Cementy
Sp. z o.o.
NIP: 527-259-64-00
D  dostawa spoiwa drogowego
35 WRONBUD
Łukasz Wrona
NIP: 664-211-39-38
P  wykonanie robót zbrojeniowo-ciesielskich oraz części wykończeniowych na obiektach
WD-2 i WD-4
36 Polyteam Sp. z o.o.
NIP: 899-244-62-68
D  dostawa rur do kanalizacji deszczowej
37 PPHU Spręcowo Włodzimierz Mańkowski, Krzysztof Mańkowski Spółka Jawna
NIP: 739-387-97-53
D  dostawa piasku
38 Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny, Adrianna Konczanin
NIP: 741-000-50-64
U  kompleksowa wycinka drzew i krzewów
39 Firma Handlowo Usługowa
Jan Biedrzycki
NIP: 757-139-86-72
D  transport materiałów sypkich
40 Firma Handlowo Usługowa Marek Biedrzycki
NIP: 568-136-77-66
D  dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej
41 Firma Transportowa
Stanisław Biedrzycki
NIP: 757-138-49-48
D  dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej
42 Roboty Ziemne
Robert Łangowski
NIP: 744-167-01-47
U  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
43 UBPK Piotr Konopka
NIP: 718-194-02-06
P  wykonanie robót ziemnycg na obiektach WS-1; WD-2, PZDd-3, WD-4; WS-5, PZDd-6
44 Instal Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 669-252-82-80
P  wykonanie robót związanych z przebudową sieci gazowych na całym odcinku realizowanej inwestycji
45 ViaCon Polska Sp. z o.o. D  dostawa konstrukcji przepustu
46 ITKK Sp. z o.o.
NIP: 739-381-58-65
P  wykonanie robót montażowych kanalizacji deszczowej
47 Rurex Sp. z o.o.
NIP: 534-101-34-95
D  dostawa wpustów drogowych
48 ATUT RENTAL Sp. z o.o.
NIP: 527-005-08-55
U  wynajem sprzętu drobnego
49 Ekotech Trade Sp. z o.o.
NIP: 952-212-04-00
D  dostawa popiołu lotnego
50 Alza Cargo Sp. z o.o.
NIP: 967-136-03-22
U  przewiezienie kruszywa składami całopociągowymi z kopalni Czarny Bór do stacji PKP Ostróda 
51 Energy Minerals S.C. Wojciech Tarabasz, Łukasz Kowalski
NIP: 663-185-43-64
U  usługa polegająca na rozładowaniu wagonów przy użyciu sprzętu tj. koparki przeładunkowej z podnoszoną kabiną i chwytakiem do materiałów
52 Zakład Robót Inżynieyjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. j.
NIP: 646-232-24-80
P  wykonanie zabezpieczenia wykopu WD-4 ściankami szczelnymi wraz z opracowaniem projektu technologicznego
53 Keller Sp. z o.o.
NIP: 524-120-00-22
P  opracowanie projektu wzmocnienia podłoża wraz z kompleksowym wykonaniem wzmocnienia podłoża kolumnami betonowo-żwirowymi na odcinku 1+140 do 1+330
54 INRECO-EMULSJA Sp. z o.o.
NIP: 764-208-14-46
P  roboty drogowe w zakresie skropienia warstw z kruszywa, podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej
55 ULMA Construccion Polska S.A.
NIP: 527-020-32-99
D  dzierżawa szalunków
56 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
NIP: 723-160-47-18
D  dostawa kruszywa
57 Mineral Polska Sp. z o.o.
NIP: 522-102-20-66
D  dostawa kruszywa
58 Freyssinet Polska Sp. z o.o.
NIP: 521-299-66-62
P  kompleksowe wykonanie obiektów mostowych WD-2; WD-4; PZDd-6; oraz wykonanie sprężania ustrojów nośnych WD-2 oraz WD-4
59 Mobil Serwis Sp. z o.o.
NIP: 125-164-64-50
U  wynajem sprzętu drobnego, usługa serwisowa
60 DuoRS Sp. z o.o.
NIP: 583-315-88-68
P  kompleksowe wykonanie robót związanych z budową systemu zarządzania ruchem
61 Natura Line Sp. z o.o.
NIP: 845-198-09-73
P  roboty montażowe przepustów z blachy falistej wraz z odwodnieniem wykopu
62 Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.
NIP: 959-189-02-07
U  monitoring placu budowy
63 P.H.U. Alsybet Sp. z o.o.
NIP: 877-000-18-15
D  dostawa materiałów sanitarnych
64 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRALBET Sp. z o.o.
NIP: 571-000-27-78
D  dostawa belek mostowych T21 sprężonych
65 CEMEX POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 951-14-96-432
D  dostawa betonu
66 GRILTEX SP. Z O.O.
NIP: 777-219-48-58
D  dostawa geowłókniny
67 B2 Sp. z o.o.
NIP: 701-025-69-57
P  kompleksowe wykonanie dylatacji obiektów mostowych
68 Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Józefowicz Janusz
NIP: 744-110-05-79
U  transport materiałów sypkich
69 INGEO Sp. z o.o.
NIP: 586-216-40-96
U  badania geologiczne
70 TOMBET Piotr Saczuk
NIP: 739–223-01-92
D  dostawa płyt drogowych
71 Renbud Grzegorz Renis
NIP: 532-168-70-55
U  transport materiałów sypkich
72 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAŚ Stanisław Gumiński
NIP: 877-106-65-44
U  transport materiałów sypkich
73 Ecol-Unicon Sp. z o.o.
NIP: 584-13-83-568
D  dostawa osadników poziomych
74 Rowibud Sp. z o.o.
NIP: 631-230-96-67
D  dostawa materiałów wyposażenia obiektów mostowych
75 Damian Nowak PHU NOWBUD
NIP: 657-271-77-88
P  wykonanie robót ciesielsko-zbrojarskich na obiektach WS-1; PZDd-3; WS-5; PZDd-6
76 HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC Sp.k.
NIP:583-307-68-28
D  dostawa wpustów ściekowych i włazów żeliwno-betonowych oraz siatki poliestrowej
77 SKLEJKA-EKO S.A.
NIP: 622-000-53-91
D  dostawa sklejki szalunkowej
78 DARKOP Justyna Kargol
NIP: 593-237-00-86
P  kompleksowe wykonanie robót związanych z budową zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych
79 Luiza Baran HYDROMOST
NIP: 812-129-88-24
P  wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża poprzez śrutowanie, ułożenie preparatu gruntującego, obróbki sączków i wpustów na obiektach
80 Hydrotec Ang Sp. z o.o.
NIP: 113-286-53-64
P  wykonanie nawierzchni kap chodnikowych i gzymsów oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych
81 STAL-BUD sp. z o.o.
NIP: 584-224-70-77
P  roboty budowlane polegające na prefabrykacji, dostawie i montażu balustrad aluminiowych
82 Elkama sp. z o.o.
NIP: 588-246-09-52
P  wykonanie z materiałami oświetlenia drogowego i zasilania obiektów
83 Alpida Sp. z o.o.
NIP: 521-356-01-97
D  dostawa krawężników kamiennych mostowych
84 AIDA Sp. z o.o.
NIP: 542-030-34-77
D  dostawa cementu
85 FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA I USŁUGI KOPARKĄ Roman Józefowicz
NIP: 744-100-12-45
U  wynajem koparki kołowej z paliwem i operatorem
86 Buczkowscy Beton Sp. z o.o.
NIP: 744-182-13-10
D  dostawa betonu
87 Hydro-Partner sp. z o.o.
NIP: 697-206-73-31
D  dostawa elementów instalacji wod-kan
88 Frezdrog Kazimierz Gaweł Barbara Gaweł Sp. j.
NIP: 739-306-94-16
U  wykonanie stabilizacji oraz profilowanie mieszanki kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem
89 Trzuskawica Spółka Akcyjna
NIP: 657-038-67-32
D  dostawa wapna do stabilizacji gruntów
90 Aqua Instal P. Mazurek, K. Oleszkiewicz Sp.j
NIP: 744-180-98-46
D  dostawa armatury kanalizacji deszczowej
91 CORN-MAX Usługi Komunalne Monika Sokal
NIP: 739-372-73-68
U  wynajem koparki kołowej
92 Budownictwo-W Sp. z o.o., sp. k.
NIP: 584-271-58-31
D  dostawa geowłókniny i geomembrany do zbiorników retencyjnych
93 BETON SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 788-199-37-36
U  realizacja usług wytwórni stacjonarnej KMA
94 Ankra Sp. z.o.o
NIP: 945-215-72-36
D  dostawa desek prefabrykowanych gzymsowych z polimerobetonu
95 Tarcopol Sp z.o.o
NIP: 664-000-01-30
P  wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
96 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.
NIP: 701-003-87-00
P  dostawa i montaż barier ochronnych
97 CBS Katarzyna Konopka
NIP: 718-204-80-73
U  wykonanie platform roboczych pod palowaniem WS-1 i PZDz-6 oraz umocnienie nasypu geosiatką
98 As-Trans Andrzej Sajewski
NIP: 741-115-71-61
U  wynajem samochodu 4-osiowego wraz
z paliwem i operatorem
99 DWD System Sp. z o.o.
NIP: 584-260-99-45
P  dostawa i montaż systemu odwodnienia rur i kształtek
100 Kirtio Transport i Roboty Ziemne
NIP: 739-329-99-84
U  transport materiałów sypkich
101 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „PROWERK” Sp. z o.o.
NIP: 676-007-62-42
P  dostawa i montaż barier ochronnych
102 PGP BAZALT SA – Kopalnia Wilków
NIP: 694-161-32-41
D  dostawa kruszywa drobnego i grubego
103 Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET”
Henryk Kogut
NIP: 653-000-08-50
D  dostawa i transport stopnia skarpowego
104 ALGECO POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 584-229-46-60
U  wynajem kontenerów
105 P.H.U Ormat Mariusz Krassowski
NIP: 739-316-13-69
U  kompletne wykonanie kanałów hydrotechnicznych
106 PHU Marpol Mariusz Urbański
NIP: 833-127-29-95
U  wynajem ładowarki kołowej
107 Kawex Artur Wieczorek
NIP: 713-244-71-44
P  wykonanie robót brukarskich
108 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH
Sp. z o.o.
NIP: 771-225-92-64
P  roboty budowlane polegające na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego

 

Serwis dla podwykonawców

Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.