Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – XI.2020