Film dokumentujący stan faktyczny Placu Budowy oraz postęp prac – X.2021